حزب همبستگی اسلامی ایران

اصلاح‌طلبان باید ارتباط خود با حاکمیت را احیا کنند

محمد سالاری در تبیین موضوع حضور مشروط اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰گفت: اصلاح طلبان با توجه به تاکیدی که بر دموکراسی خواهی و تاثیر صندوق های رای در اصلاح اداره امور کشور دارند، فرایند انتخابات را یک فرصت مناسب برای سخن گفتن با مردم وراهی برای بهبود شرایط اداره کشور می دانند و بر این اساس برای شرکت در انتخاباتی قانونمند و عادلانه نه تنها شرطی ندارند بلکه اصرار می ورزند، اما طبیعی است که مشارکت موثر در انتخابات منوط به فراهم بودن بستر حضور عادلانه و قانونمند همه جریانات سیاسی داخل نظام از جمله اصلاح طلبان در انتخاباتی رقابتی و منصفانه است که اگر این مقدمات و شروط اولیه فراهم نباشد و اصلاح طلبان نتوانند با نامزدهای اصلی خود در انتخابات مشارکتی موثر داشته باشند و توپ و میدان در اختیار رقیب قرار بگیرد، حضورشان در انتخابات معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی افزود: با توجه به استعفایبرخی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ، تصمیم بر آن شد که جریان اصلاح‌طلبی مورد آسیب شناسی قرار بگیرد. واقعیت این است که چون ما با یک حزب واحد به نام اصلاح طلبان رو به رو نبوده و شاهد تکثر احزاب هستیم، بنابراینباید رفتار جبهه ای داشته باشیم که با توجه به تضارب آرا، بحث حفظ انسجام و تقویت اتحاد درون جریان، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند و طبیعی است که در چنین شرایطی به یک نهاد اجماع‌ساز مانند شورای هماهنگی، شورای عالییا پارلمان اصلاحات احتیاج داریم.

رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی ادامه داد: چالش دومی که اصلاح‌طلبان با آن مواجه هستند، عملکردبرخی نهادهای نظارتی به خصوص شورای نگهبان است. ما همواره در فضای انتخابات با حذف بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلب از سوی نهادهای نظارتیمواجه می شویم، به ویژه آنکه نفوذ و قدرت جریان رقیب نیز در رفتار نهادهای حاکمیتی تاثیرگذار است و این مساله در روند انتخابات بی‌تاثیر نیست.

دبیر کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: سومین چالش مساله فاصله گرفتن بدنه اجتماعی جریان اصلاحات از جریان اصلاح‌طلبی است. مردم امروز نسبت به اصلاح امور از مسیر فعالیت احزاب و کنش‌های سیاسی ناامید شده‌اند. من فکر می‌کنم که این مساله یکی از مهمترین مشکلات و نقاط ضعف در جریان اصلاح‌طلبی است. اصلاح‌طلبان همواره در ادوار مختلف انتخابات با فراز و فرودهایی مواجه بودند ولی این شکاف عمیقی که امروز بین بدنه اجتماعی و جامعه و جریان اصلاح‌طلبی رخ داده تاکنون به این شکل وجود نداشته است.

 

مردم نسبت به بهبود شرایط ناامید هستند

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب فاصله گرفتن جامعه از اصلاح طلبان را به معنی اقبال مردم به جریان رقیب ندانست و افزود: مدت‌هاست که جامعه از جریان اصولگرایی عبور کرده و اصولگرایان فقط همان هواداران سنتی و محدود خود را دارند و در هر شرایطی مورد حمایت همان جریان سنتی قرار می‌گیرند اما در طرف مقابل جریاناصلاحاتکه همواره دغدغه مطالبات و مشکلات مردم را داشته و دارد به دلیل تضعیف نهادهای انتخابی و سرخوردگی مردم از تاثیر صندوق های رای در اصلاح امور و عدم امکان حل مشکلات مردم به ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی با برخی ریزش ها در بدنه اجتماعی خود مواجه شده است.

این عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به عملکرد نهادهای انتصابی تصریح کرد: امروز نهادهای انتصابی با قدرت و اختیارات بیشتر به صورت موازی در کنار نهادهای انتخابی حضور داشته و در عین حال مسئولیت پذیر نیستند و یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد همینمساله بوده که نیازمندیک سازوکار دقیق و شفاف است.

سالاری با بیان اینکه هنوز زمان زیادی تا انتخابات ۱۴۰۰ باقی مانده است، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از مدت‌ها قبل بحث آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی را در دستور کار خود قرار داده و بحث اساسی این است که جریان اصلاح‌طلبی به عنوان یکی از جریانات ریشه‌دار و اصلی کشور هنوز داراییک مانیفست جامع و کامل نیست که در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی  و اقتصادی مواضع و دیدگاه‌هایش مشخص و موارد اختلافش با رقیب شفاف باشد. البته این موارد تاحدودی در مباحث سیاسی تبیین شده است ولی همین مباحث هم به صورت مدون که قابلیت ارائه داشته باشد، موجود نیست.

 

تهیه و تدوین مانیفست جریان اصلاح طلبی در کمیته سیاسی شورای هماهنگی

دبیر کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به ورود این کمیته به موضوع تهیه و تدوین مانیفست جریان اصلاح‌طلبی، گفت: کمیته در این موضوع ضمن نظرخواهی از احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب، تاکنون جلسات متعدد و مفصلی را با صاحب‌نظران و کارشناسان خارج از احزاب اصلاح‌طلب اعم از اساتید دانشگاهی و چهره‌های سیاسی و تئوریسین‌ها برگزار کرده است. این فرآیند حدود سه ماه طول کشید و اتفاقا مورد استقبال احزاب و اعضای شورای هماهنگی نیز قرار گرفت. هرچند که کمیته سیاسی در تلاش بود که این جلسات را در حوزه‌های دیگر مانند فرهنگ، هنر، سیاست خارجی و … بسط بدهد ولی به این نتیجه رسیدیم که گستردگی موضوعات، زمان زیادی را از کمیته خواهد گرفت و چه بسا جمع‌بندی کمیتهسیاسی به این دوره از انتخابات نرسد بنابراین این احتمال وجود دارد که بحث مانیفست به بعد از انتخابات موکول و در یک برنامه بلندمدت دنبال شود.

وی ادامه داد: نتایج این جلسات و نظرخواهی‌ها در کمیته سیاسی شورایهماهنگی جبهه اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت و در ۲ سطح راهبردها و پروژه انتخابات به صورت رسمی در اختیار احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار گرفتتا اعضا در حزب و تشکل سیاسی متبوع خود مورد بحث قرار داده و نظراتشان را به صورت مکتوب به کمیته سیاسی ارسال کنند چرا که  اگر ما نظرات قطعی همه اعضا و احزاب عضو شورای هماهنگی را نداشته باشیم، قطعا در فرآیند جمع‌بندی و رسیدن به یکسری راهبردها و برنامه‌های عملیاتی اجماع‌ساز دچار مشکل خواهیم شد.

 

ضرورت تشکیل نهاد اجماع ساز در جریان اصلاح‌طلبی

سالاری با اشاره به راهبردهای تجمیع شده در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اظهارکرد: ما در کمیته و دبیرخانهآن و با توجه به مباحث گسترده‌ایکه در جلسات مطرح شده بود، موفق شدیم سه نوع دسته بندی را در نظر بگیریم که این دسته‌بندی‌ها مشمول جریان اصلاحات و خودش، جریان اصلاحات و حاکمیت و نهایتا جریان اصلاحات با مردم می‌شود و ذیل هر دسته بندی نیز سرفصل‌هایی را تعریف کردیم که چه اقدامات و چه اولویت‌هایی را دنبال کنیم.

رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی افزود: ما در بحث جریان اصلاحات و خودش به عنوان یک مساله درون جریانی ، سرفصل نهاد اجماع ساز را تعریف کردیم که طبق این سرفصل، این موضوع مورد توجه قرار گرفت که آیا بناست که دوباره شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان احیاشودیا آنکه قرار است با شورای هماهنگی و با همین ترکیب و مبتنی بر احزاب اقدام کنیم و یا به زعم برخی دوستان تعدادی اشخاص حقیقی را به عنوان اعضای مشاور به این شورای هماهنگی اضافه کنیم؟

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ادامه با اشاره به پیشنهاد برخی اصلاح‌طلبان جهت تشکیل پارلمان اصلاحات به عنوان نهاد اجماع‌ساز، گفت: با توجه به این که سازوکار تشکیل این پارلمان کمی طولانی بوده و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد، نمی‌توان این پیشنهاد را برای انتخابات ۱۴۰۰ عملیاتی کرد هرچند که در مقطعی این موضوع در شورای هماهنگی به صورت جدی مطرح و حتی چند بند آن تصویب شد ولی زمانی که به بحث نحوه چینش آن رسید، اختلاف نظراتیبه وجود آمد.

 

آقای خاتمی رهبر کاریزمای جریان اصلاحات است

وی با بیان اینکه رهبری نهاد اجماع‌ساز بسیار مهم و ضروری است، تصریح کرد: نقش آقای خاتمی به عنوان رهبر کاریزمای جریان اصلاحات بسیار مهم است و این سوال مطرح است که آیا ایشان بازهم قبول خواهند کرد که این مسئولیت را عهده‌دار شوند یا نه؟ مسئله دیگر این است که امروز برخی از دوستان موضوع مجمع روحانیون را مطرح می‌کنند و مجمع نیز تاحدودی در این مدت فعال شده و البته همکاری مجمع با شورای هماهنگی هم موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

سالاری با بیان اینکه جریان اصلاحات به بازنگری گفتمانی نیاز دارد، گفت: با توجه به آنکه امروز مردم فاصله جدی از جریان اصلاحات پیدا کردند، باید گفتمان اصلاحات را به مطالبات مردم نزدیک کنیمتا اگر نمی‌توانیم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیبه دلیل قدرت و اختیارات نهادهای انتصابی،مشکلات مردم را برطرف کنیم،حداقل صدای واقعی مردم باشیم.

وی افزود: در همین زمینه برخی از دوستان در جلسات هم‌اندیشی با کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات،چارچوب منسجمی را به عنوان گفتمان جریان اصلاحات در ۱۰ محور ارائه کردندو ما باید بتوانیم در این بازسازی گفتمان به یک وفاق رسیده و آن را در فضای عمومی جامعه جاری و ساری کنیم.

 

نیازمند انتقال دانش بین نسلی هستیم

این عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه ما نیازمند انتقال دانش بینانسلی هستیم، اظهارکرد: بسیاری از صاحب نظران به این مهم و ضرورت آن اشاره کردند. ما امروز شاهد آن هستیم که صاحب نظران جریان اصلاحات پا به سن گذاشته‌اند و ضروری است که تجربیات و اندوخته های ارزشمند آنان به نسل بعد منتقل شودو این در حالی است که ما یکسری اندیشکده‌هایسیاسی و مراکز پژوهشکده‌ای و اساسا سازوکاری برای انتقال دانش بینانسلی نداریم و باید در برنامه میان مدت و بلند مدت به این مساله توجه کنیم. اگر ما برای آینده کشور برنامه‌ای در نظر داریم، این برنامه نیازمند اقدامات پژوهشی و مطالعاتی و علمی است.

 

باید در عین جامعه محور بودن، ترک قدرت نکنیم

وی ادامه داد: امروز چندین رویکرد برای جریان اصلاحات از سوی صاحب نظران مطرح است. یک رویکرد اشاره به بحث جامعه محور بودن جریان اصلاحات دارد. رویکرد دوم، موضوع قدرت محوری و موضوع سوم یک رویکرد میانه است که به نظر من امروز رویکرد سوم، غالب بر ۲ رویکرد دیگر است. برخی احزاب و تشکل های اصلاح طلب اعتقاد بر رویکرد قدت محور داشته و تاکید دارند که باید در قدرت ماند حتی اگر  این مساله به قیمت معرفی نامزدهای اجاره‌ایو ائتلاف با اصولگرایان تمام شود و در نهایت بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم.

سالاری افزود: رویکرد جامعه محور، رویکرد دیگری است که از چهره‌های قائل بر این رویکرد می‌توان آقای محمدرضا تاجیک را نام برد. ایشان بارها اعلام کردند که جریان اصلاحات نقش پیشرانی بین جامعه مدنی را از دست داده است و از نظر ایشان جریان اصلاحات مانند سابق صدای واقعی مردم نیست و این اعتبار از جریان اصلاح طلبی سلب شده و  حالا زمان آن است که میدان را برای کسانی که به دنبال پیشرانی جامعه مدنی هستند و حاضرند که در این مسیر هزینه بدهند، باز کنیم.

وی ادامه داد: رویکرد میانه نیز اشاره به آن دارد که ما بایستی با تکیه بر اصل جامعه محوری، قدرت را ترک نکنیم. چراکه ترک قدرت از جانب ما، خواسته رقیب است و امروز شاهد آن هستیم که رقیب با ایجاد نهادهای انتصابی به دنبال تضعیف نهادهای انتخابی و تقلیل مشارکت مردم است. در این شرایط اصلاح طلبان به عنوان یک جریان سیاسیبرای اصلاح امور کشور و حل مشکلات مردم و نه مانند برخی جریانات با نگاه قدرت طلبیباید در قدرت حضور داشته باشند.

 

اصلاحات باید ارتباط خود با حاکمیت را احیا کند

این عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به محور رابطه جریان اصلاح‌طلبی با حاکمیت در چارچوب تدوین مانیفست سیاسی اشاره کرد و گفت: من بارها در جلسات اعلام کردم که باید جریان اصلاحات ارتباط قطع شده خودش را با حاکمیت احیا کند. ما امروز نمی‌توانیم بدون واسطه با حاکمیت حرف بزنیم و دیدگاه‌های خودمان را مطرح کنیم. لذا نیازمندیک نهاد یایک شورای گفت‌وگوی ملی هستیم.

سالاری تصریح کرد: بعد از رسیدن به نهاد اجماع ساز می‌توانیم این شورای گفت‌وگو را در درون این نهاد مبتنی بر یکسری وظایف در نظر بگیریم. این شورای گفت‌وگو بایدیک محتوایی را برای مذاکره با حاکمیت تهیه کرده و رسما اعلام کند.  اگر ما به عنوان جریان اصلاحات اعتقاد داریم که کشور بایدبتواند با همه دنیاگفتگو کند و رییسدولت اصلاحات در سازمان ملل بحث گفت‌و‌گوی تمدن‌ها را مطرح می‌کند، چطور نمی‌توانیم با حاکمیت و حتی نهادهای امنیتی حرف بزنیم. این مساله از نظر من یک اولویت است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه اصلاحات باید تکلیف خودش را در موضوعاتی مانند بازنگری در قانون اساسی، رفراندوم ، مذاکره با آمریکا و FATF مشخص و شفاف اعلام کند، گفت: علاوه بر این،  مسائل دیگری مانند زندانیانسیاسی، حصر، نظارت استصوابی، عفو عمومی، استقلال قوه قضاییه–کهرویکردهای امیدوارکننده‌ای را در این مجموعه شاهد هستیم- و همین طور بحث شکستن انحصار رسانه‌ای در صدا و سیما و … از دیگر موضوعاتی هستند که می‌تواند در جریان گفت‌وگو با حاکمیت مطرح شود. البته در این موضوع مهمترین بحث ما ، تلاش برای پاسخگو کردن نهادهای حاکمیتی و پیگیری وضعیت نهادهای انتخابی است که متاسفانه در کنار نهادهای انتصابی هر روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به موضوع مهم ارتباط بین جریان اصلاحات و مردم، گفت: ما وقتی در موضوعات درون جریانی به یک گفتمان و تصمیمات واحد رسیدیم ، مبتنی بر یک سری محورها باید این موضوعات را با مردم به صورت صریح و شفاف در یک فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح کنیم و با توجه به آنکه فضای رسانه‌ای و مجازی در عصر ارتباطات امروز بسیار می‌تواند موثر باشد، امکان همراهیجامعه مدنی و گروه‌های مرجع با جریان اصلاح‌طلبی هموار خواهد شد و می‌توانیم قدرت خودمان را افزایش بدهیم که در این شرایط جریان رقیب و حاکمیت نیزتلاش خواهد کرد که با جریان اصلاح‌طلبی گفت‌وگو کند و ارتباط داشته باشد. این باعث می‌شود که جریان اصلاحات در فضای انتخابات، مجال بیشتری برای حضور و فعالیت داشته باشد.

 

مراقب بروز و ظهور دوباره غضنفرها باشیم

دبیر کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به جمع‌بندی این کمیته درباره موضوع مانیفست و راهبرد جریان اصلاحات گفت: ما در سطح راهبردها موضوع اصلاحات جامعه محور را مطرح کردیم که نظر کمیته سیاسی بر آن است که رویکرد جریان اصلاحات باید مبتنی بر جامعه محوری بدون ترک قدرت باشد و در عین حال نباید آنقدر به قدرت تمسک بجوییم که جامعه را فراموش کنیم. بحث بعدی ما احصاء راهکارهای لازم برای رسیدن به انسجام و وحدت حداکثری به معنای ایجاد نهاد اجماع ساز بود. اینکه چگونه جریاناصلاحات را به یک اجماع حداکثری برسانیم تا درخصوص گفتمان جریان و مسائل مرتبط با آن اختلاف نظری نداشته باشیم و فردا روزی غضنفرهایی از درون جریان اصلاحات بروز و ظهور پیدا نکنند و مجبور نشویم انرژی خودمان را صرف آنان کنیم. در درون جریاناصلاحاتباید به صراحت با یکدیگر گفتگو کنیم و به یک گفتمان واحد و انسجام حداکثری برسیم.

سالاری با اشاره به مطالبه جدی مردم در بحث موضوعات اقتصادی و معشیتی گفت: جریان اصلاحات باید در این مقطع زمانییک برنامه عملیاتی و تحقق‌پذیر ارائه بدهد که چطور می‌تواند مشکلات مردم در حوزه اقتصاد و معیشت را مبتنی بر اقتضائاتی که امروز در جامعه و کشور وجود دارد و با توجه به تحریم‌هایی که رخ داده و مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که در کشور به دلیل اشتباهاتی که در دهه‌های گذشته رقم زده شده و گریبان‌گیر آن هستیم، حل کند. جریان اصلاحات باید بگوید که امروز چه نسخه نجات‌بخشی در این حوزه دارد.

وی با بیان اینکه قطعا مساله مهم مردم در انتخابات ۱۴۰۰ بحث معیشت و مشکلات اقتصادی است، تصریح کرد: جریان اصلاحات باید از الانیک برنامه مشخص و دقیق را در این حوزه دنبال کند تا به مردم بگوید که در این مساله چه راهکار و برنامه‌هایی را دارد.

 

تبیین حضور مشروط اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی در در تبیین موضوع حضور مشروط اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ گفت:اصلاح طلبان با توجه به تاکیدی که بر دموکراسی خواهی و تاثیر صندوق های رای در اصلاح اداره امور کشور دارند، فرایند انتخابات را یک فرصت مناسب برای سخن گفتن با مردم و راهی برای بهبود شرایط اداره کشور می دانند و بر این اساس برای شرکت در انتخاباتی قانونمند و عادلانه نه تنها شرطی ندارند بلکه اصرار می ورزند، اما طبیعی است که مشارکت موثر در انتخابات منوط به فراهم بودن بستر حضور عادلانه و قانونمند همه جریانات سیاسی داخل نظام از جمله اصلاح طلبان در انتخاباتی رقابتی و منصفانه است که اگر این مقدمات و شروط اولیه فراهم نباشد و اصلاح طلبان نتوانند با نامزدهای اصلی خود در انتخابات مشارکتی موثر داشته باشند و توپ و میدان در اختیار رقیب قرار بگیرد، حضورشان در انتخابات معنا و مفهومی نخواهد داشت. 

وی افزود: بحث دیگری که در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شد، این بود که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعلا به عنوان نهاد اجماع ساز فعال باشد و تعدادی از شخصیت‌هایملی و موثر غیرحزبی و دارای مقبولیت فراگیر اجتماعی با رای احزاب عضو و تایید آقای خاتمی به عنوان مشاور در این شورا حضور داشته باشند. این نظر کمیته سیاسی شورای هماهنگی است و امیدواریم که خیلی زود احزاب نیز نظرات خودشان را درباره این موضوعات ارائه بدهند تا جمع بندی نهایی را به شورای هماهنگی ارائه کنیم.

 

اصولگرایان دنبال مشارکت حداقلی مردم در انتخابات ۱۴۰۰ هستند

سالاری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و پیروزی جو بایدن، گفت: ما چه بخواهیمیا نخواهیم، این انتخابات بر کشور ما نیز تاثیرگذار خواهد بود. البته پیروزی بایدن به معنی حل همه مشکلات کشور و یک فرصت ایده‌آل برای ایران نیست ولی می‌توان به عنوان یک فرصت محدود در جهت کاهش فشار بر مردم به آن نگاه کرد.

وی در  پایان درباره رویکرد انتخاباتی جریان اصولگرایی گفت: جریان اصلاحات بایستییک شناخت جامع و کامل از اتفاقاتی که در جریان رقیب رخ می‌دهدداشته باشد و نسبتا به این اتفاقات رفتار و تصمیم‌گیری کند به ویژه آنکه اصولگرایان بعد از پیروزی در انتخابات حداقلی مجلس شورای اسلامی از حالا خودشان را پیروز انتخابات ۱۴۰۰ تصور می‌کنند. آنان دنبال آن هستند که با همین مشارکت حداقلی در انتخابات ۱۴۰۰ مجددا پیروز شوند که نباید این مسائل را نادیده گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *