حزب همبستگی اسلامی ایران

گالری

ششمین کنگره حزب همبستگی ایران اسلامی

ششمین کنگره سراسری حزب همبستگی ایران اسلامی پنجشنبه ۲۸ آذر ماه ۹۸ با موضوع “نهادهای انتخابی و جمهوریت نظام” در مجموعه ورزشی تلاش برگزار شد.