حزب همبستگی اسلامی ایران

فرم عضویت

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
مشخصات دیگر*
MM slash DD slash YYYY
مشخصات دیگر*
تابعیت*
دین / مذهب*

سوابق

سوابق شغلی
عنوان شغل
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
نام دستگاه
استان
شهرستان
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختیار ما قرار دهید.
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختیار ما قرار دهید.
آثار و تعلیفات
عنوان
سال انتشار
ناشر/ نام نشریه
 
آشنایان*
نام و نام خانوادگی معرف
نشانی محل کار یا منزل
تلفن تماس
 
مشخصات دو نفر از اعضای حزب که شما را می شناسند را ذکر فرمایید
سوابق قضایی
اتهام
تاریخ
مدت
سرانجام و حکم صادره
 
سوابق قضایی( احضار ، بازداشت و یا محکومیت) قبل و بعد انقلاب را در صورت وقوع ذکر فرمایید

قوانین و مقررات

اینجانب با مطالعه مرامنامه و اساسنامه حزب و ابراز وفاداری به آن با دقت کامل فرم عضویت حزب را تکمیل نموده ام و صحت مندرجات فوق را تایید می نمایم و در صورتیکه خلاف آن ثابت شود پاسخگو خواهم بود.
قبول مقررات*