اخبار حزب

اصولگرایان می‌خواهند مذاکره با آمریکا را به نام خودشان بزنند

رییس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی گفت: بدیهی است که اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ به سراغ برنامه و محورهایی همچون برجام و مذاکره با آمریکا خواهد رفت و به دنبال برجام ورژن دومی هستند که به نام خودشان ثبت شود.