درباره حزب

تشکیل حزب همبستگی ایران اسلامی

پس از فعالیت‌های ابتدایی برای کسب مجوز حزب همبستگی ایران اسلامی در تاريخ 1376/10/27 مجوز فعاليت آن به تصويب وزارت كشور رسيد و بالاخره در تاريخ 1377/4/20 پروانه فعاليت اين حزب از سوی وزارت كشور صادر شد.

اعضای هيئت مؤسس حزب همبستگی ایران اسلامی 

محمدرضا راه‌چمنی، سيدمحمود ميرلوحی، غلامرضا انصاری، الياس حضرتی، قدرت‌الله نظری‌نيا، علی‌ا‌صغر احمدی، غلام‌حيدر ابراهيم بای سلامی، سيدمحمد هاشمی، قربانعلی قندهاری، ولی‌الله توكلی.
 
مرامنامه حزب همبستگی ایران اسلامی

توحيد، خدامحوری و ايمان به وحدانيت و حاكميت لايزال خداوند بر جهان هستی، اعتقاد به رسالت انبياء الهی و دين مبين اسلام به عنوان جامع‌ترين مكتب سازنده و رهايی‌بخش الهی در هدايت و رستگاری بشر، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسي ايران به عنوان مظهر تجلی انديشه‌های امام(ره) و سند ميثاق ملی، اعتقاد به استمرار حكومت اسلامی و احترام به اجتهاد و نوانديشی دينی، اعتقاد به تفكيك‌‌ناپذيری دو اصل اسلاميت و جمهوريت در نظام جمهوری اسلامی ايران، اعتقاد به حق حاكميت و مشاركت مردم در اداره كشور و تجلی مردم‌باوری و مردم‌سالاری، اعتقاد به كرامت و شرافت انسانی و گسترش فضائل اخلاقی در جامعه و پايبندی به حقوق عمومی و منافع ملی و گسترش عدالت اجتماعی.


 اهداف حزب همبستگی


حفظ استقلال، تماميت ارضی دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، اعتلای بينش سياسی، فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی‌های افراد جامعه، تأمين و توسعه امنيت، رفاه و آزادی‌های قانونی افراد جامعه، حفظ حرمت انسان و امنيت انديشه در جامعه، حفظ حقوق عمومی و منافع ملی كشور، ايجاد و گسترش فضای سالم سياسی در كشور، ايجاد توسعه همه‌جانبه، متوازن و پايدار و گسترش عدالت اجتماعی،  حاكميت قانون و قانونمداری و ايجاد جامعه‌ عاری از تبعيض و خشونت و انحصار، گسترش مشاركت سياسی و مردم‌‌سالاری در اداره كشور، افزايش زمينه‌های تحمل‌پذيری سلايق و گرايش‌های مختلف سياسی در جامعه، تشنج‌زدايی و گسترش روابط بين‌المللی و منطقه‌ای بر اساس منافع و با تكيه بر اصول، عزت، حكمت و مصلحت، اصلاح امور كشور و افزايش فرهنگ نقادی در جامعه، افزايش همبستگی ملی، توسعه و تقويت نهادهای مدنی در جامعه، گسترش فرهنگ شايسته‌سالاری و خردورزی و جوانگرايی در اداره كشور، تربيت مديريت‌های سياسی، اجتماعی مورد نياز كشور.
 
گرايش سياسی و عملكرد حزب همبستگی ایران اسلامی

با توجه به جميع موضع‌گيری‌ها و پيشينه سياسی اعضای شورای مركزی و شورای عالی اين حزب، می‌توان اين حزب را دارای گرايش سياسی چپ ميانه‌رو و معتدل ارزيابی كرد و از لحاظ اقتصادی نيز اين حزب بيشتر به يك اقتصاد نيمه‌دولتی و نيمه سوسياليستی اعتقاد دارد. اين حزب جزء ائتلاف‌های نيروهای اصلاح‌طلب يا جبهه دوم خرداد است اما همواره از شعارهای تند و افراطي برخی از نيروهای اصلاح‌طلب كه قائل به تسريع و شتاب در اصلاحات و ايجاد اصلاحات بنيادی هستند،  فاصله گرفته و حتي از آنها انتقاد کرده است.

محورهای اصلی حزب همبستگی

پس از تشكيل، اين گروه محور اصلي فعاليت خود را در دفاع از دستاوردهای دوم خرداد و حمايت از برنامه‌های رئيس‌جمهور اعلام كرد و همواره بر آن تأكيد داشت كه البته با توجه به آنكه حاميان خاتمی در مجلس پنجم در اقليت بودند حضور موثر اين حزب در مجلس باعث تعادلی نسبی در تصميم‌گيری‌ها و موضع‌گيری‌های آن نسبت به دولت شده بود.

در انتخابات مجلس ششم نيز بسياری از اعضای شورای مركزی و شورای عالی اين حزب دوباره به مجلس راه يافتند. اين حزب همواره جزو احزاب و تشكل‌های جبهه دوم خرداد يا نيروهای اصلاح‌طلب بوده است و بعضا بيانيه‌های صادر شده از سوی اين جبهه را تأييد و امضاء کرده است. این حزب در انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری از "مهدی کروبی" و در دوره دهم از "میرحسین موسوی" حمایت کرد.
 
ديدگاه‌ها و مواضع سياسی حزب همبستگی ایران اسلامی

بسياری از مواضع سياسی اين گروه را می‌توان در شعارهای مطرح شده در انتخابات دوم خرداد و ائتلاف نيروهای جبهه دوم خرداد جستجو كرد. معتقد به اصل ولايت‌فقيه به عنوان جزیی از اصول قانون اساسي است و اینکه احزاب معاند و غيرمعاند وجود ندارند و احزاب غيرمعاند می‌توانند فعاليت كنند و همچنين اين حزب به دنبال اصلاحات تدريجی و قانونمند است و در سياست خارجی معتقد به برقراری رابطه بر اساس احترام متقابل و اصول انقلاب و منافع ملی ‌است.

ديدگاه‌ها و مواضع فرهنگی حزب همبستگی ایران اسلامی

اين حزب همگام ديگر نيروهای ائتلاف جبهه دوم خرداد همواره خواستار آزادی بيان و قلم و آزادی عمل بيشتر برای مطبوعات و فعاليت‌های فرهنگی بوده است.

ديدگاه‌ها و مواضع اقتصادی حزب همبستگی ایران اسلامی

اين حزب دارای ديدگاه‌های اقتصاد نيمه دولتی است.